داشتنی های من!!

اینکه میگم میخوام فقط برا خودم باشی میدونی یعنی چی؟!!!!

یعنی نه فقط اون حس داشتنت که من بدونم و خودت..

نه اون چیزی که تا حالا از داشتن شنیدی..

و نه اون "میم" که اخر اسمت بذارم و صدات کنم..

شنیدی میگن اتاق فلانی؟ کامپیوتر فلانی؟ حتی وقتایی که خودش نباشه یا دور باشه همه میدونن که اون اتاق و اون وسیله متعلق به همون فلانیه..

نه اینکه خدایی نکرده بخوام تو رو به یه وسیله تشبیه کنم! نه....

ولی میبینی چقدر راحت مالکیتشون با یه جمله مشخص میشه؟؟؟

از بین تمام داشتنی هام تو از همه داشتنی تر بودی و هستی..

چه از موقعیت دوست داشتن و چه حس مالکیت..

میخوام برا من باشی.. 

وقتایی ک نیستم یا دورم همه بدونن که این شخص متعلق به کیه!

بدونن که راضی به تقسیم کردنت با هیچکس دیگه ای نیستم

که بدونن توئه منی...

که بدونی میخوام فقط برا من باشی یعنی چی:))


منبع این نوشته : منبع
بدونن ,داشتنی ,یعنی ,باشی ,میخوام